top of page

Firma PRONAZ prowadzi swoja działalność pod tą nazwą od 2014r.

Oddajemy do Państwa dyspozycji sprawny zespół projektantów i asystentów wspierających się nowoczesnym oprogramowaniem.

Zajmujemy się głownie projektowaniem konstrukcji budowlanych i inżynierskich, a w szczególności konstrukcji żelbetowych. Specjalizujemy się w projektowaniu, optymalizacji oraz sporządzaniu dokumentacji obliczeniowej i rysunkowej.

Założycielem oraz głównym projektantem firmy jest mgr inż. Marcin Nazaruk, posiadający uprawnienia budowlane           

nr MAZ/0012/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz 17 letnie doświadczenie

w projektowaniu konstrukcji budowlanych i inżynierskich w Polsce i na świecie.

 

Dzięki elastycznemu i profesjonalnemu podejściu do projektowania możemy się dziś pochwalić wieloma interesującymi realizacjami, które powstały i funkcjonują do dnia dzisiejszego.

 

W wykonywanych przez nas projektach oferujemy zleceniodawcom optymalne rozwiązania projektowe konstrukcji między innymi

w zakresie oszczędności zużywanych materiałów (stali i betonu). Jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania konstrukcyjne

dla śmiałych, trudnych i ambitnych projektów architektonicznych.

 

Od 2018r. pracujemy w pełnym środowisku BIM co w znacznym stopniu usprawnia koordynację międzybranżową oraz przyczynia się do jeszcze większej precyzji w projektowaniu, a co za tym idzie wyeliminowaniu praktycznie całkowicie błędów projektowych. 

Taki sposób podejścia do projektowania wyróżnia nas na tle konkurencji.

 

W dotychczasowej działalności zarówno w ramach pracowni PRONAZ (jaki i wcześniejszej) nie wystąpiły żadne błędy, awarie, katastrofy, które miały wpływ na opóźnienia i straty finansowe budowy. 

 

Poza standardowym ubezpieczeniem OC wymaganym przez przepisy posiadamy dodatkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1 000 000zł.

 

Zapraszamy do współpracy.

INFORMACJE O PRONAZ

bottom of page